woonwijkvarianten - 1/3
Stedenbouw
Op stedenbouwkundig niveau kan de woning in vele configuraties worden geschakeld.
In een parkachtige of landelijke omgeving kan dit door kleine clusters te groeperen.
In stedelijk gebied kunnen grotere aantallen worden samengesteld tot een stevig woongebouw, zonder dat dit ten koste gaat van de individuele herkenbaarheid.

Het concept biedt de mogelijkheid om een aanzienlijke bebouwingsverdichting te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Zowel binnenstedelijke ontwikkelingen als kleinschalige ontwikkelingen met kleine woonclusters aan dorpsranden zijn goed mogelijk.

Bij de stArt-woning ontbreken de brandgang en achtertuin. Lees verder...
De individuele buitenruimte wordt door een dakterras gevormd en biedt een hoge mate van privacy. Dit meervoudige ruimtegebruik past ook prima in ieder beleid over duurzaam bouwen.

Door het ontbreken van individuele (achter)tuinen is er meer ruimte voor openbaar groen. Een goed watermanagement is daardoor ook op eenvoudige wijze realiseerbaar.

Inbreidingslocatie Inbreidingslocatie in het dorp
Ieder dorpskern heeft ze; plekken waar een industriefunctie beschikbaar komt voor woningbouw. Het zijn altijd lastige ontwikkellocaties met veel randvoorwaarden en hoge kosten. Met de stArt-woning kan een relatief hoge bebouwingsdichtheid worden gerealiseerd, zonder de bewoners van de aangrenzende woningen te benadelen.

Lees verder over verschillende woonwijkvarianten...