Vve & CPO
Vereniging van Eigenaren (VvE)
Zoals bij een appartementengebouw wordt ook een stArt-woning geclusterd tot woongebouw (van "grondgebonden appartementen") en kan eventueel en indien gewenst een VvE krijgen.
Door het oprichten van een VvE kan de kwaliteit van het gehele project of een projectdeel worden geborgd. Delen die in de VvE kunnen worden opgenomen zijn bijvoorbeeld de daken, gevels en gevelopeningen, de voortuinen en het algemene groen. Individueel achterstallig onderhoud met als gevolg achteruitgang van de kwaliteit van de wijk wordt zo voorkomen.

De inrichting van de vaak kleine voortuinen kan een meerwaarde bieden voor de kleur van de wijk, maar helaas is de aandacht voor de individuele voortuin vaak onder de maat.
De eventueel aanwezige voortuinen onderbrengen in een VvE biedt de mogelijkheid dat zowel het individu als de wijk een mooie en groene omgeving krijgen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
De stArt-woning biedt vele indelingsmogelijkheden. Daardoor is het concept zeer geschikt voor een participatieproject of project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Zelfs in een groter project is het mogelijk om de individuele woonwensen in vervulling te laten gaan.
Diversiteit aan gevels ondersteunt deze flexibiliteit.
Gevel variantGevel variantGevel variant