stichtingskosten
Stichtingskosten
Het is belangrijk dat de stichtingskosten voor een starterswoning laag blijven.
De prijs wordt voornamelijk door twee factoren bepaald. Dit zijn de bouwkosten en de grondkosten.

Door een woning met slechts één voorgevel te ontwikkelen ontstaat de mogelijkheid om rug-aan-rug geschakelde woningen tot een woonblok samen te stellen.

De bouwkosten worden door een slim casco met eenvoudige constructie en flexibele installaties laag gehouden.

De grondkosten blijven beperkt tot het bouwoppervlak, eventueel vermeerderd met een (kleine) voortuin.

Gevel variant