disclaimer
Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

"stArt-woning" is een ontwikkeling van Sloven Architectuur BV. Zij behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sloven Architectuur BV.